ἀχειροποίητος


ἀχειροποίητος
ἀ-χειρο-ποίητος, nicht mit Händen gemacht

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • αχειροποίητος — η, ο нерукотворный (об иконах, которые не были сотворены человеком). Это прилагательное относится главным образом к иконам Богородицы или Спасителя, которые были явлены божественным, метафизическим способом Этим. < α (отриц. приставка) + χειρ …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

 • ἀχειροποίητος — not made by hands masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αχειροποίητος — η, ο (AM ἀχειροποίητος, ον) (συνήθως για εικόνες) εκείνος τον οποίο δεν κατασκεύασε χέρι ανθρώπου αρχ. φρ. «ἀχειροποίητος περιτομή» πνευματική περιτομή (Απ. Παύλος) …   Dictionary of Greek

 • αχειροποίητος — η, ο αυτός που δεν έγινε από ανθρώπινο χέρι: Μερικές εικόνες θεωρούνται αχειροποίητες …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἀχειροποιήτως — ἀχειροποίητος not made by hands adverbial ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀχειροποίητον — ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem acc sg ἀχειροποίητος not made by hands neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀχειροποιήτοις — ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀχειροποιήτου — ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀχειροποιήτους — ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀχειροποιήτων — ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀχειροποιήτῳ — ἀχειροποίητος not made by hands masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.